Kennisbank

Handreiking aandachtsgebieden

Als resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de branche met Bevoegde gezagen, 
omgevingsdiensten, consultants en bedrijfsleven is de handreiking Aandachtsgebieden 
in het omgevingsplan gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor ruimtelijke 
plannenmakers en geeft een invulling aan de vraag naar een praktisch hulpmiddel, vanuit de 
doelgroep. Deze handreiking is een openbaar document en is inclusief bijlagen hieronder te downloaden.

De afgelopen twee jaar werkten partijen samen om een goed beeld te krijgen van de regels zoals die 
gaan gelden voor omgevingsveiligheid zodra de Omgevingswet in werking treedt: per 1 januari 2024.
Dit beeld is samen met het verwachte effect, opgeschreven in deze handreiking en is daarbij een 
specifiek hulpmiddel voor de vele keuzes die gemaakt moeten worden in het proces van het toedelen 
van functies aan locaties. De handreiking combineert kennis van risicobronnen met een interpretatie 
van toekomstige regelgeving tot een handzaam stappenplan. Zo kan deze de planmaker 
ondersteunen en helpen in het nemen van transparante en herleidbare keuzes.

In deze versie 1.0 is de kennis van de verschillende partijen opgenomen en verwerkt. De partijen 
hebben zich gevonden in een "open source" -achtige samenwerking. Zo wordt de handreiking als een 
groeimodel gezien, dat voortdurend aan de actualiteit kan worden aangepast. Aanpasbaar als regels 
veranderen en groeiend naar meer specifieke input vanuit andere risicobronnen dan alleen de in deze
handreiking opgenomen buisleiding als risicobron. Versie1.0 is het begin en naar een vervolg-versie 
wordt nu al uitgekeken.

Handreiking aandachtsgebieden in het omgevingsplan
Module A - Hogedruk aardgasleidingen
Module B - Hogedruk waterstofleidingen
Module C - Reserveringen