Secretariaat

Secretariaat

Frans Driessen

Directeur

Willem Ebbens

Secretaris

Femke Kijne

Secretaresse

Bestuur

Berry van Kooi

Voorzitter | portefeuille Innovatie / ICT

Mark Engbersen

Penningmeester | portefeuille Technische methodieken

Bob van der Zwan

Bestuurslid | portefeuille Wet- en regelgeving