VELIN

Veiligheid staat bij de VELIN centraal. Incidenten met ondergrondse transportleidingen met een gevaarlijke inhoud óf in de directe nabijheid daarvan moeten worden gemeld bij de bevoegde gezaghebbende (overheids)instanties. Op deze pagina treft u hoe de Noodprocedure bij het Kadaster werkt, hoe u een KLIC Online melding doet waar de leidingstroken van de leden van de VELIN zich bevinden en hoe u de VELIN-leden in geval van een calamiteit telefonisch kunt bereiken.