VELIN

Nieuws uit 2013

Naar aanleiding van het Heinenoordincident in 2007,  heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) besloten om een Incidentbestrijdingsplan (IBP) Buisleidingincidenten op te stellen. Klik hier om het incidentenbestrijdingsplan te kunnen downloaden.

Dat Incidentbestrijdingsplan (IBP) Buisleidingincidenten beschrijft de aard en hoeveelheid buisleidingen in de VRZHZ, de partners die bij incidenten met buisleidingen betrokken zijn en de specifieke afspraken op het gebied van melden en alarmeren, opschalen en afschalen, leiding en coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Hierbij treft u van LAT Risicobeheersing Bedrijven het tussentijdse rapport `Tankopslag` aan m.b.t. PGS 29 opslagtanks bij BRZO bedrijven.

Op 10 juli jl. heeft de VARA een artikel gepubliceerd `Zelden incidenten met gas- en olieleidingen`. Klik hier voor het gehele artikel te kunnen downloaden.

Hierbij treft u de nota "Advies beheer Buisleidingstroken" vanuit RWS & VELIN aan DGRW.

Hierbij treft een mailbericht aan van de heer Driessen met verwijzing naar het e-mailbericht van de heer Blenkers,

Klik hier om het rapport te kunnen downloaden.

Tijdens het KLO-congres van 6 juni jl. heeft Paul van Norden van KIWA Technology namens het KLO het rapport gepresenteerd. Klik hier om de presentatie van de heer Van Norden te kunnen downloaden.

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Rijksvastgoed-en Ontwikkelingsbedrijf, Directie Vastgoed, Regionale directie Zuid, en Ministerie van Defensie/Defensie Pijpleiding Organisatie) verkoopt bij openbare inschrijving: 

Tijdens het KLO Nationaal kabels en leidingencongres op 6 juni 2013 wordt gesproken over de WION na 5 jaar

Graag herinneren wij u eraan dat op 4 april a.s. vanaf 13.30 tot 17.00 uur in Grand Café Engels te Rotterdam een bijeenkomst plaatsvindt van Buisleidingexplointanten.