VELIN

Nieuws uit 2015

Op 26 februari 2015 organiseerde de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (Velin) een bijeenkomst met leidingeigenaren, grondroerders en kenniswerkers. Doel: ontwikkelen van innovatieve oplossingen om graafschades aan hogedrukleidingen voorkomen. Uiteindelijke doelstelling: het aantal ernstige incidenten reduceren tot nul.

Bekijk het volledige artikel hier.

Via deze link kunt u de brief van 11 november 2015 van het Ministerie van Economische Zaken teruglezen.

Het bronhouders- en afnemersoverleg KLIC (BAO KLIC) heeft onlangs de blauwdruk voor het systeem KLIC-WIN goedgekeurd. Deze blauwdruk bestaat uit een overzicht van de bedrijfsprocessen, onderzoeksvragen en antwoorden en de uitwisselingsformaten. De blauwdruk vormt de basis voor de verdere detaillering en realisatie van KLIC-WIN.
De blauwdruk kunt u openen via:
 
http://www.kadaster.nl/web/Nieuws/Nieuwsberichten/Bericht/Blauwdruk-KLICWIN-goedgekeurd.htm

 

Via deze link is de aanvraag-/communicatieprocedure tussen exploitanten en gemeenten over QRA's (met Safeti) te downloaden. In het stroomschema voor het aanvragen van leidingdata niet-aardgasleidingen is duidelijk per fase aangegeven welke procedure moet worden doorlopen.

Via deze link kunt u het interview 'Slimme oplossingen kunnen de veiligheid rond hogedruk transportleidingen vergroten' teruglezen.

Via deze link kunt u het interview 'VELIN stelt als doel: "Geen ernstige incidenten meer met buisleidingen door graafschades" teruglezen.

Op 2 juni jl. vond de exploitantendag plaats die door ILT was georganiseerd en die als titel 'Toezicht op het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)’ heeft meegekregen. ILT heeft haar ervaringen met de aanwezigen gedeeld en heeft Frans Driessen als Directeur van de VELIN vanuit de exploitanten een terugblik gegeven op de afgelopen inspecties.

Momenteel wordt het wetsvoorstel voor de Omgevingswet uitgewerkt in de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB's).
Over de voortgang heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd met bijgevoegde brief.

Deze kunt u hier downloaden.

VELIN organiseerde op 26 febr. jl. een bijeenkomst met leidingeigenaren, grondroerders en kenniswerkers om te brainstormen over innovatieve technische oplossingen om graafschades aan hoge druk transportleidingen met gevaarlijke stoffen te voorkomen.