VELIN

Actueel

Graag wijzen wij u op de nieuwsflits special van het Lectoraat Stransport Veiligheid maart-april 2017.
Klik hier voor de nieuwsbrief.

Ook dit jaar zal de de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht in samenwerking met het Centrum voor Postdoctorraal Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen weer een kabel- en Leidingendag organiseren. De dag staat gepland op 9 november. Klik hier voor het programma . De deelname kosten incl. lunch bedragen 400 euro incl. documentatie. Meer info via website www.cpo.nl (onder bestuursrecht).

Graag wijzen wij u op de nieuwsflits special van het Lectoraat Stransport Veiligheid met een terugblik op de bijeenkomst van 22 maart 2017. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over actuele en toekomstige transportveiligheidsonderwerpen.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Op 11 en 12 oktober organiseert de NSTT voor de vijfde maal het NSTT No-Dig Event 2017 in Hart van Holland, Nijkerk. Ook deze lustrumeditie staat geheel in het teken van het aanleggen, repareren, renoveren en vervangen van ondergrondse kabels en leidingen met gebruik van sleufloze technieken (No-Dig), dus zonder te graven. Het evenement is gratis toegankelijk.

Voor meer informatie en registratie, kijk op http://www.no-dig-event.nl/

 

Indien u nog wilt deelnemen aan de PZI stakeholder conference van 30 maart 2017 in de Rotterdamse schouwburg, dan kunt u zich daarvoor nog registreren. Registratie is om 9:00u en het programma zal starten om 10:00u. Er zullen 2 gastsprekers zijn (professor Ira Helsloot en Lt-Col M.Sc. Ted Meeuwsen) en 2 workshop rondes (Human Element, Ports&Terminals, Shipyards&Contractors en Dry Cargo) en uiteraard zal PZI een update geven over de voortgang.Lunch is inbegrepen en aan het einde van de dag is er gelegenheid voor een netwerkborrel. Kijk voor registratiemogelijkheden en het programma op http://www.platformzeroincidents.nl/aanmelden/

VELIN heeft zich tot doel gesteld om het aantal ernstige incidenten met buisleidingen tot nul te reduceren. Het behalen van deze doelstelling komt niet van zelf en vraagt om extra inspanningen en initiatieven. Een van die initiatieven betrof het zoeken naar en het ontwikkelen van nieuwe bruikbare technische hulpmiddelen die graafschades helpen te voorkomen. Op initiatief van de VELIN werd daartoe in februari 2015 een leidingcharette georganiseerd met ruim 45 deelnemers afkomstig vanuit de gehele graafketen.

Op basis de resultaten van die leidingcharrette werden vervolgens een viertal speerpunten gekozen voor nader onderzoek en ontwikkeling. Deze speerpunten zijn in het kader van Veiligheid Voorop in zogenaamde Safety Deals gevat. Een van die speerpunten was “Detectie van ondergrondse stalen leidingen incl. handzame ontvangers“. Het vooronderzoek hiervoor is inmiddels uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Bouw-Infra van Universiteit Twente in opdracht van met het ministerie van I&M en VELIN in samenwerking met vertegenwoordigers uit de gehele graafketen. Het vooronderzoek is hier te downloaden. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de volgende website: http://www.zoarg.com/nl/projecten/.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. De Veiligheidsdag 2016 was inspirerend, juist omdat de deelnemers hun persoonlijke verhalen over veiligheid wilden delen.
Met uw bijdrage wordt de Veiligheidsdag ook in 2017 weer een succes!
Noteer de datum alvast in uw agenda!

Lees hier meer informatie over het programma.

Met de lancering van de vernieuwde CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is vandaag een belangrijke stap gezet in het streven het aantal graafschades in Nederland verder naar beneden te krijgen. Dat gebeurde tijdens het drukbezochte Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 in Nijkerk. De belangrijkste ketenpartners – grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond – hebben de nieuwe richtlijn onderschreven.

De vernieuwde richtlijn CROW 500 richt zich niet louter op het grondroeren zelf, vertelde auteur Richard van Ravesteijn tijdens de plenaire sessie. ,,CROW 500 omvat het gehele proces van een project: van initiatieffase tot en met de gebruiksfase.’’ De richtlijn, die volop ruimte biedt voor innovatie, bestaat uit een procesdeel en een kennisdeel. De opzet van de publicatie maakt de lezer bewust van ieders rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten, aldus Van Ravesteijn. ,,Het voorkomen van graafschade is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’’

Lees hier het volledige persbericht van KLO.

Onderschrijving CROW 500

 

 

Gewijzigde regelgeving en verder verbeteren veiligheid centraal op CTGG voorlichtingsdag

Het voorlopige programma van de CTGG voorlichtingsdag op vrijdag 25 november is bekend. De professional die zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen wordt tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken. Dit jaar vindt deze dag plaats in Hal4 aan de Nieuwe Maas te Rotterdam.

Tijdens de CTGG voorlichtingsdag krijgen de gewijzigde vervoersvoorschriften geldig vanaf of na 1 januari 2017 uiteraard de aandacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft inzicht in hun databank met incidenten gevaarlijke stoffen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft toegezegd om over hun werk te komen vertellen, onder meer hoe na een incident zo snel mogelijk een onderzoek wordt gestart en op welke wijze het wordt aangepakt. Samenwerken in de keten is ook een onderwerp; dit komt aan de orde met inbreng vanuit de praktijk. En uiteraard zullen de recente ontwikkelingen rondom het Basisnet met de zaal worden besproken. Het volledige programma vindt u in de bijlage.

De CTGG Voorlichtingsdag wordt ook dit jaar georganiseerd door de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen in samenwerking met Sdu, uitgever van Gevaarlijke Lading. Het speciale CTGG-nummer zal ook dit jaar weer op de CTGG-dag verschijnen en aan de deelnemers worden uitgereikt.

U kunt zich hier inschrijven voor de CTGG-dag 2016.

De CTGG is het samenwerkingsverband van 16 organisaties, waaronder de VELIN waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer.

Meer informatie CTGG

Lees meer: blog van CTGG-voorzitter Pieter Wildschut.

Veiligheid is allang geen zuiver technisch onderwerp meer. Tegenwoordig valt er vooral op het gebied van ‘soft skills’ veiligheidswinst te halen. Veiligheid is dus ook niet meer het exclusieve domein van de HSEQ-manager; het is nu Chefsache geworden. Leidinggevenden zitten in de unieke positie om de veiligheidscultuur van een organisatie te bepalen en het belang van het onderwerp voor te leven. In gesprek zijn met elkaar over veiligheid speelt hierbij een sleutelrol. Daarom is ‘communicatie’ het thema van de Veiligheidsdag 2016.

Bekijk hier de reminder.

De Veiligheidsdag op 3 november biedt een platform voor leidinggevenden om van elkaar te leren wat wél en níet werkt op het vlak van veiligheidscommunicatie.